AGATA narystės privalumai

0
134
AGATA Logotipas

AGATA narystė – tai asociacija, kuri rūpinasi atlikėjų bei muzikos įrašų gamintojų teisėmis. Taip pat ši asociacija išduoda licencijas verslininkams atlikti viešoje vietoje tam tikrus kūrinius. Šiame straipsnyje pakalbėsime apie AGATA asociacijos narystę, vadovybę, veiklos sritis bei jos privalumus.

Kuo užsiima AGATA?

Ši asociacija buvo įkurta nuo 1999 metų Lietuvos Respublikoje. Šiuo metu ji turi apie 9000 narių, kurie pagrinde yra muzikos atlikėjai bei jos kūrėjai. Ši asociacija rūpinasi viskuo, kas yra susiję su muzika.

Pavyzdžiui, tai gali būti susiję su muzikos kūrėjų teisėmis arba jų kūrinių atlikimu. Dažniausiai AGATA užtikrina, kad muzikos kūrėjų teisės būtų nepažeistos tiek Lietuvos, tiek užsienio šalyse. Svarbu paminėti, kad asociacija užsiima dar viena veikla – tai dalyvavimas įvairiuose renginiuose, kurie vyksta tarptautiniu mastu.

Tokiose renginiuose yra nagrinėjami klausimai bei aktualijos susijusios su gretutinių teisių gynimu. Tai suteikia AGATA asociacijai galimybę tobulinti savo principus bei nuostatas. Kitas aspektas yra susijęs su analogiškų užsienio šalių organizacijų bendradarbiavimu, keitimųsi apskaitos duomenimis bei siūlymais tobulinti teisės aktus dėl gretutinių teisių gynimo, reglamentavimo ir administravimo.

AGATA vadovybė

AGATA vadovybę sudaro tokios institucijos kaip visuotinis narių susirinkimas (šaukiamas Tarybos bent kartą per metus); asociacijos taryba (sudaryta iš 5 atlikėjų ir 5 fonogramų gamintojų atstovų) bei AGATA administracijos.

Šios visos institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje bei užtikrina, kad būtų pasiekti aukščiausi rezultatai, o muzikos kūrėjų teisės būtų visada apgintos.

AGATA narystės privalumai

Visų pirmą, ši asociacija yra visada suinteresuota ginti gretutines autorių teises bei užtikrinti, kad atlikėjai gautų atlygį už jų atliekamus kūrinius.

Visų antrą, kai žmogus pats leidžia savo kūrinį ir jis vėliau yra transliuojamas per televiziją, radiją ar kitus kanalus, reikia nepamiršti, kad tokiu atveju kūrėjas turi teisę į atlyginimą. AGATA asociacija pasirūpina tuo, kad viskas vyktų pagal įstatymą ir būtų apsaugotos kūrėjo teisės.

Visų trečią, asociacija padeda jos nariams surinkti ir taip pat išmoka atlygį už jų kūrinių panaudojimą bet kokioje viešoje erdvėje, renginiuose, televizijos ar radijo eteryje. Pliusas yra tame, kad tapti nariu galima visiškai nemokamai.

Lygiavertės teisės

Svarbu paminėti, kad AGATA asociacija aktyviai dirba ties tuo, kad kiekvieno nario teisės būtų lygiavertės.

Atsižvelgiant į tai, kad nors ši asociacija turi virš 9000 įvairių meno šakų kūrėjų, tarp kurių didžiausią dalį sudaro muzikantai ir muzikos leidėjai, yra stengiamasi, kad kiekvienas narys šioje organizacijoje būtų lygus, o jo kūrybinės teisės yra ginamos remiantis tokiais pat principais.

Siekiant užtikrinti sklandžią komunikaciją ne tik tarp narių, bet ir visos organizacinės struktūros, asociacija nuolat teikia svarbiausią informacinę pagalbą savo nariams.

Apibendrinant

Straipsnyje aptarėme svarbiausius aspektus susijusius su AGATA narystę, jos vykdoma veikla, vadovybę bei trumpai apžvelgėme narystės privalumus. Vadovaudamiesi šia informacija, muzikos kūrėjai gali be didelių sunkumų įstoti į šią organizaciją ir tokiu būdu apginti savo kaip kūrėjų teises.

Daugiau informacijos galime sužinoti cherrymusic.lt